Stanisław Fitak (1948-2013), członek ZPAF od 1974 roku, członek honorowy.

80 prac (odbitki srebrowo-bromowe powyżej formatu A4 oraz wybrane skany klatek negatywów).
Dorobek tego twórcy to przede wszystkim mało znana, unikalna, tworzona od lat 60-tych do 90-tych XX w. dokumentacja
 zabytków i obiektów muzealnych, często niedostępnych dla zwiedzających. Po śmierci autora naszą troską jest, aby ten największy tego typu zbiór w Polsce nie uległ rozproszeniu i zapomnieniu. Kolekcja została uzupełniona także o prace o charakterze artystycznym, zarówno w srebrowej fotografii barwnej jak i czarno-białej.
Stan prac dobry. Wymaga jedynie zapakowania w bezkwasowe pudła. Tematyka: dokumentacja zabytków i obiektów muzealnych, także twórcze interpretacje.


Ur. w 1948; zm. 2013 w Warszawie. Ukończył Wydział Chemii na Uniwersytecie Warszawskim (1973).
Od 1968 Członek Warszawskiego Towarzystwa Fotograficznego, w latach 1973-1975 jego wiceprezes ds. artystycznych. Członek Grupy Fotografii Artystycznej WTF (1970-1975). Od 1976 do śmierci aktywnie działał we władzach Związku.
W 1989 roku otrzymał uprawnienia rzeczoznawcy MKiS w zakresie oceny dzieł sztuki fotograficznej. W latach 1973-1989 pracował w Ośrodku Doskonalenia Kadr Ministerstwa Przemysłu Chemicznego jako wykładowca, organizator szkoleń i
 główny specjalista (efektem tej pracy było ponad 200 programów autorskich, opracowania metodyczne i materiały z zakresu chemii). W latach 1986-1998 współpracował z MSZ, w okresie 1996-1997 uczestniczył w przygotowaniu ośmiu filmów rewizyjnych Testament wieków produkowanych przez TVP. W latach 1996-1998 współpracował z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Publikował w czasopismach Spotkania z zabytkami,
Wiedza i życie oraz Polish Culture.
Od roku 1981 zajmował się dydaktyką w zakresie fotografii. Był wykładowcą i
członkiem Rad Programowych wielu szkół i uczelni. Miał szczególny wkład w funkcjonowanie warszawskiego Studium Fotografii ZPAF. Był kuratorem wielu wystaw i jurorem konkursów. Przygotował 10 wystaw indywidualnych i uczestniczył w ponad 120 wystawach zbiorowych.
Laureat licznych nagród i wyróżnień. Stypendysta MKiS (1982, 1997). Autor albumów fotograficznych. Jego zdjęcia były
 bardzo często publikowane w podręcznikach, encyklopediach i czasopismach. Zgromadził największe w Polsce archiwum zdjęć wczesnych zabytków - od pierwszych śladów człowieka do około XV wieku, w tym materiały dotyczące początków państwa polskiego i początków chrześcijaństwa na ziemiach polskich (łącznie kilkanaście tysięcy negatywów i diapozytywów). Miłośnik Wenecji – członek Klubu Wenecjan.