Marian Murman (1922-2008), członek ZPAF od 1963 roku.

90 prac (75 odbitek poniżej formatu A4, 15 większych niż A4). Zdjęcia dokumentujące zniszczenia wojenne i odbudowę Gdańska. Został dokonany został wybór najważniejszych prac, zostaną one opisane, zdigitalizowane, opublikowane i zabezpieczone w fototece ZPAF. Stan zbioru dość dobry, wymaga zabiegów konserwatorskich (oczyszczenie z kleju i starych nalepek, wyprostowanie nielicznych zagnieceń,podklejenie rogów).
Tematyka: dokument, architektura, fot. krajoznawcza


Ur. w 1922 r. w Iwoniczu Zdroju. Fotografował od wczesnego dzieciństwa. Ukończył Szkołę Sztuk Plastycznych im. Kenara w Zakopanem oraz niepełne studia na Wydziale Malarstwa (pod kierunkiem prof. Pronaszki) na ASP w Krakowie.
Uprawiał fotografię użytkową. Uzyskał Tytuł Mistrzowski i był właścicielem zakładu fotograficznego, następnie kierownikiem
 w Zakładach Spółdzielczych Fotoplastyka (do 1966). Równocześnie opracowywał foldery i pocztówki krajoznawcze dla Wydawnictwa Ruch. Członek Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Uczył fotografii w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Grafiki Użytkowej. Od połowy lat 90-tych intensywnie zajmował się fotografią barwną, w tej technice wykonał portrety profesorów Akademii Medycznej w Gdańsku. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Uhonorowany tytułem Artiste FIAP (1968) oraz Dyplomem UNIDO (1983).
Autor albumów: Gdańsk, jego dzieje i kultura, Gdańsk – Przeszłość i Współczesność, Dwór Artusa w Gdańsku, Liberi Gedanensis – Wydawnictwo PAN w latach 1970–1972. Przez ponad 20 lat wykonywał dokumentację fotograficzną dla
 Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polsce.
Po roku 2000 prawie wszystkie negatywy dotyczące Gdańska i budowy portów artysta przekazał w darze dla Państwowego
 Archiwum w Gdańsku. Uprawiał również malarstwo i organizował wystawy swoich prac.