Lech Charewicz (ur. 1935), członek ZPAF od 1972 roku.

100 prac (wszystkie powyżej formatu A4) - odbitki srebrowo-bromowe z lat 1950-80.
Stan prac - pięknie wykonane i zachowane odbitki wystawowe. Tematyka: bardzo ciekawa fotografia powojenna, głównie
 dawnej Warszawy.


Ur. w 1935 r. w Warszawie. Tu przeżył wojnę. W 1954 r. zdał maturę i uzyskał tytuł fototechnika.
Był uczniem m.in.: M. i W. Dederków, Z. Sołtana, Zb. Pękosławskiego, A. Węcławskiego. Drogą samokształcenia doskonalił
 warsztat fotografika. Brał udział w licznych konkursach. Był członkiem zarządu Warszawskiego Towarzystwa Fotograficznego. Od 1970 roku posiada międzynarodowy tytuł Artiste FIAP. Instruktor fotografii z uprawnieniami MKiS.
Juror konkursów fotograficznych. W swym archiwum zgromadził kilkanaście tysięcy negatywów, prac fotograficznych
i ksiąg dotyczących Polski, świata i najwyższych gór. Jako członek Polskiego Klubu Górskiego uczestniczył w wielu wyprawach w najwyższe góry świata: Kaukaz, Alpy, Ałtaj Mongolski, Himalaje i Karakorum. Fotografuje piękno gór i
 osiągnięcia polskiego alpinizmu. Efekty prac prezentuje na wystawach (np. W górach Mongolii, Muzeum Azji i Pacyfiku, Warszawa; Kaukaz, KMPiK Nowy Świat, Warszawa). Jest znanym varsavianistą. Do osiągnięć zalicza również opracowanie wielkich wystaw w warszawskiej Zachęcie m.in.: K. Szymanowski, Robotnicy, Szare w kolorze, Korczak. Laureat wielu nagród i wyróżnień, a także odznaczeń państwowych, w tym odznaki honorowej Zasłużony dla Kultury Polskiej.