Stanisław Popławski (1905-1944)

100 prac - wybrane klatki z negatywów i płytek szklanych oraz odbitki. Prace z okresu przedwojennego.
Stan zbioru wymaga zabiegów konserwatorskich. Negatywy i płytki szklane wymagają m.in. rozpakowania, starannego oczyszczenia, opisania, zapakowania w archiwalne koszulki. Obiekty zostaną poddane konserwacji, selekcji, digitalizacji, zostaną opisane (przy udziale córki autora) i opublikowane. Tematyka: krajobraz, sceny rodzajowe z życia codziennego.


Autor nieomal nieznany. Jego rodziców Adama i Marię Popławskich herbu Jastrzębiec łączyła wieloletnia przyjaźń z mieszkającymi w sąsiedztwie Marią i Henrykiem Sienkiewiczami. Pisarz był ojcem chrzestnym artysty.
Po obronie doktoratu na Uniwersytecie Jagiellońskim obok pracy zawodowej zajął się fotografią jako pasją.
Wyposażony w odpowiedni sprzęt uwieczniał okoliczne widoki, prace polowe, codzienne życie w majątku. Fotografie ostatniego dziedzica Promnika przetrwały i utrwaliły przedwojenne lata życia dworu, rodziny, sąsiadów i przyjaciół.