Marian Musiał (1916-2001)

100 prac - wybrane klatki z negatywów i płytek szklanych. Prace z okresu wojennego i powojennego.
Stan zbioru wymaga zabiegów konserwatorskich. Negatywy i płytki szklane wymagają m.in. rozpakowania, starannego oczyszczenia, opisania, zapakowania w archiwalne koszulki. Tematyka: sceny rodzajowe, krajobraz, portret.


Fotografował od lat 30-tych XX w. W 1945 r. złożył egzamin czeladniczy w Izbie Rzemieślniczej w Kielcach.
Pracował w zakładzie fotograficznym Sztuka w Skarżysku Kamiennej. W 1946 r. otworzył własny zakład fotograficzny w
 wynajętym lokalu przy ul. Kieleckiej w Suchedniowie. W 1948 r. otrzymał Dyplom Mistrzowski wydany przez Izbę Rzemieślniczą w Kielcach. Prowadzenie zakładu przez ponad pół wieku (przez wiele lat był jedynym fotografem
w regionie) sprzyjało dokumentacji życia i zmieniających się obyczajów. Ulubionymi tematami były krajobraz i portret.