Paweł Pierściński (1938-2017), członek ZPAF od 1964 roku, członek honorowy.

100 prac (w tym 50 powyżej formatu A4) - odbitki srebrowo-bromowe z lat 1960-90. Stan prac dobry, nieliczne wymagają zabiegów konserwatorskich (podklejenie rogu, wypłukanie i ponowne wysuszenie ze względu na sfalowanie papieru). Tematyka: pejzaż, akt, człowiek w przestrzeni miasta i wsi. Materiał o bardzo wysokich walorach artystycznych i historycznych.


Ur. w 1938 r.; zm. w 2017 r. w Kielcach. W latach 1956-1962 studiował Budownictwo Lądowe na Politechnice Warszawskiej.
Fotografuje od 1952 r. Od 1967 r. wykonuje zawód artysty fotografika. Jest członkiem honorowym wielu stowarzyszeń fotograficznych. Twórca (lub współtwórca), organizator i animator wielu grup artystycznych. Zasłużony dla ZPAF (szczególnie dla Okręgu Świętokrzyskiego, którego był twórcą, organizatorem, wieloletnim prezesem).
Realizuje się w trzech obszarach aktywności twórczej: twórczości fotograficznej, działalności krytyczno-teoretycznej i
 publicystycznej oraz aktywności organizacyjnej w środowisku polskich pejzażystów. Inicjator, organizator i komisarz wystaw oraz wydawnictw albumowych o zasięgu ogólnopolskim. Najważniejsze osiągnięcie to stworzenie i animacja kierunku artystycznego “Kielecka Szkoła Krajobrazu”, który przyniósł wzrost zainteresowania twórców tematem
krajobrazu i w efekcie renesans fotografii pejzażowej w Polsce.
Przygotował ponad 200 wystaw indywidualnych (niektóre z nich pokazywano wielokrotnie), uczestniczył w ponad 500
 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Uzyskał liczne medale, nagrody, wyróżnienia i dyplomy.
Jego fotografie znajdują się w zbiorach wielu instytucji kultury i kolekcjach prywatnych w Polsce i na świecie.